STRESSHANTERINGSKURS

Vill du må och fungera bättre i vardagen? Få kunskap och utveckla tekniker för att finna din bästa hälsa och motverka negativ stress?

Vad är stress?

- Hur kan jag lära mig att hantera den negativa stressen?
- Avslappningsövningar
- Mental träning
- Coaching
- Kostråd
- Träningstips

Kursupplägg
6 kurstillfällen
Teori blandas med praktik