Kurser och föreläsning

Föreläser om kost, träning och stresshantering. Enkla tips som får dig att må och fungera bättre i vardagen. Ökad medvetenhet och verktyg för stresshantering.
En föreläsning kan vara startskottet för företagets eller organisationens hälsoarbete.
Kontakta petra@salubis.se för mer information

Må Bra- kurs för bröstcancerbehandlade
Salubis anordnar Må Bra-kurs inom hälsa och friskvård för bröstcancerbehandlade – både för dig som nu genomgår behandling men även för dig som är friskförklarad. Dessa träffar kan vara både fysiska eller digitala.

Många känner sig lättade över att ha blivit friskförklarade men upplever samtidigt att glädjen över att vara frisk blandas med rädsla för framtiden och återfall, biverkningar av cancerbehandling, oro över att återvända till arbetsplatsen med mycket mera.

För dig som är under behandling är det viktigt att föra dialog om livskvalitet – att må så bra som möjligt med hjälp av rätt andning, avslappning, bra kost och vardagsmotion, allt individanpassat för att passa var och en beroende på diagnos och biverkningar.

Kursen har följande innehåll:
•    Kost vid cancerdiagnos och behandling – vad behöver jag äta för att må bra.    
•    Balans i vardagen, livsstil – bra och dåliga vanor
•    Stresshantering – avslappning med andningsövningar, mental träning.
•    Vardagsmotion/träning – ex sittgympa, dansträning, stavgång
6 träffar, 1 gång/vecka. Teori varvas med praktik.
2 timmar vid varje tillfälle, totalt 12 timmar.
Pris: enligt aktuell överenkommelse vid kursstart. Kurslitteratur samt kaffe/the ingår.


Intresseanmälan via mail till petra@salubis.se eller telefon 0707-467171. Antalet deltagare är begränsat.

Stresshanteringskurs

Vill du må och fungera bättre i vardagen? Få kunskap och utveckla tekniker för att finna din bästa hälsa och motverka negativ stress?

Vad är stress?
- Hur kan jag lära mig att hantera den negativa stressen?
- Avslappningsövningar
- Mental träning
- Coaching
- Kostråd
- Träningstips

Kursupplägg
6 kurstillfällen
Teori blandas med praktik

Pris: enskild, 1 tim x 6 gånger, 2.300:-
        grupp (minimum 3 personer), 2 tim x 6 gånger, 1650:-
Kursmaterial ingår.

Anmälan görs till petra@salubis.se


Viktminskningskurs

Det är inte alltid lätt att gå ner i vikt. Alla typer av förändringar kräver att man sätter nya rutiner. Man ska också klara av att hålla de nya rutinerna för att slippa gå tillbaks samma väg igen och börja om.

Det finns studier som visar att det är lyckosamt att gå ner i vikt tillsammans med andra. Tillsammans kan vi peppa och stötta varandra, se varandras vinster och förluster och förstå vad man gör rätt och vad som kan göras annorlunda. Inte minst är det roligt att göra saker tillsammans med andra som har liknande målsättning! Vi vill ta vara på gruppens sammansättning av olika erfarenheter och tankar men sätter alltid dina individuella mål i fokus.

Kursen börjar med en introduktionskväll med information inför de nästkommande 9 veckorna. Varje träff börjar med en stunds föreläsning.

Är ni en grupp vänner eller arbetskamrater som tillsammans vill utmana er själva? Hör av er så kan vi sätta ihop en kurs utifrån era förutsättningar och önskemål. Vi besöker även företag för att hålla kurs. Kontakta mig på petra@salubis.se.

Under tio veckor träffas vi 1 gång per vecka. Varje träff börjar med föreläsning och avslutas med praktiska och handfasta individuella råd.

Pris: enskild, 1 tim x 10 gånger, 3.850:-
        grupp, (minimum 3 personer) 2 tim x 10 gånger, 2.750:-

ANMÄLAN
görs till petra@salubis.se

"Lär känna dina bröst och finn din bästa hälsa"

En föreläsning i två delar:
Del I handlar om bröstcancer och hur kvinnor ska undersöka sina bröst.

Del II handlar om enkla kost-, tränings- och avslappningstips för att må och fungera bättre i vardagen.

För att boka föreläsningen ring 0707-467171 eller maila till petra@salubis.se

Schemat för de tio veckorna ser ut ungefär så här:

Vecka 1       
Introduktion och information om kursen.
Vi introducerar matdagbok som vertyg.
Invägning (Varje vecka)

Vecka 2       
Kostföreläsning
Återkoppling matdagbok
Individuell förändringsväg

Vecka 3     
Avslappningsföreläsning  
Individuell handlingsplan

Vecka 4 
Föreläsning om målfokusering    
Ätbeteende och målsättning

Vecka 5       
Tacka nej med stolthet!
- Mat- & viktfällor

Vecka 6       
Enkel träning
Träningspass

Vecka 7       
Kost på gott och ont – hur gör jag det enkelt för mig?

Vecka 8       
Familjemat
Återintroduktion av matdagbok

Vecka 9       
Föreläsning inom det område gruppen önskar
Återkoppling av matdagbok

Vecka 10     
Avslutning – hur går du vidare?
Diskussion om 10 veckors förändringsarbete
Slutvägning

Mer information till alla deltagare innan kursstart.

 
ADHD, Aspergers syndrom eller annan diagnos inom Autismspektra – hur går jag vidare som förälder, pedagog eller annan anhörig?

Ovanstående diagnoser ställs alltmer ofta i vårt samhälle, föräldrar och skolpersonal kämpar med att finnas till och stödja dessa barn/ungdomar men saknar kunskap. Vi menar att med enkla och tydliga regler, förhållningssätt kan vi få dessa barn/ungdomar att må och fungera så mycket bättre. Detta uppnås genom information till alla vuxna/syskon kring barnet/ungdomen och barnet/ungdomen självt. Preventiva åtgärder sparar pengar åt samhället.

Att få en diagnos är omvälvande både för individen som får den men även för omgivningen. Barnet/ungdomen har många tankar kring exempelvis medicinering (om sådan behövs), vad innebär diagnosen för mig och vad händer nu? För de vuxna runt barnet/ungdomen behövs mer kunskap och verktyg för att öka trygghet.

Startar nu kurser och föredrag för elever, syskon, pedagoger, föräldrar och andra vuxna som kommer i kontakt med dessa barn/ungdomar. Talar bland annat om behovet av struktur, tydlighet och vikten av bra kost för barnen/ungdomarna.

Har mer än 20 års erfarenhet av diagnoserna ADHD och Aspergers syndrom, både som föräldrar, inom vården och pedagog/resursperson i skolvärlden.

Nu vill jag gärna dela med oss av våra erfarenheter och vår kunskap.
Vänligen maila petra@salubis.se eller ring 0707-46 71 71 för att boka eller få mer information och prisuppgift.