Distansträffar - 5 november 2020

Följer utvecklingen i samhället noga och tar de nya restriktionerna på största allvar. Fortsätter att arbeta med strikta städ- och hygienrutiner så att de klienter som besöker fysiskt kan känna sig trygga.
För stresshantering, coaching, krishantering och KBT-samtal görs dessa digitalt för att alla ska känns sig trygga. Hör av dig så löser vi ditt besök på det sätt som känns bäst för dig